Telefon: (0414) 312 20 10
TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku,  tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar kapsamında koruma altına alan bir hukuk birimidir. İşletme sahipleri ve alıcılar için oldukça önemli olan ticaret hukuku; kişilerin düzenlenen kanunlar kapsamında hangi haklara sahip olduklarını belirtmektedir. Ticaret hukuku,

Ticari işletme, ticari iş ve ticari hüküm, tacir, ticaret unvanları, işletme adları, haksız rekabetin önlenmesi, ticaret sicilleri, cari hesaplamaları gibi tüm kavramları kapsamaktadır. Bu hukuk disiplininde muhattap alınan 3 unsur bulunur.

Bunlar:

  • Tüzel kişiler ve Tacirler,
  • Ticaret işletmeleri
  • Ticaret işleten dernekler ve vakıflardır.

Ticaret Hukuku ile ilgili hükümler ülkemizde, temel olarak Ticaret Kanunu'nda toplanmıştırAyrıca Sermaye Piyasası KanunuBanka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.

Türk Ticaret Kanunu'nda 6 kitap bulunmaktadır (başlangıç hükümleri ve son hükümler hariç):

  1. Ticari İşletme Hukuku
  2. Şirketler Hukuku
  3. Kıymetli Evrak Hukuku
  4. Taşıma Hukuku
  5. Deniz Ticareti Hukuku
  6. Sigorta Hukuku

Ticaret hukukunun genel kavramları; tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır.

Ticaret ortaklıkları kolektifkomanditanonimlimited, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Poliçebonoçek, emtia senetleri ve taşıma senetleri kıymetli evrak türlerindendir.

TİCARET HUKUKU NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yalnızca ülke içindeki ticari faaliyetleri kapsayan, sınırlı bir yapı değildir. Küreselleşen dünyada uluslararası ticari ilişkilerde meydana gelen anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda da ticaret hukuku büyük önem arz etmektedir.

Bu hukuk uzmanlığı, insanların ticari ilişkilerinde meydana gelen uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıkları çözmeyi sağlayan, mağduriyetleri engelleyen bir alandır.

Ticari ilişkilerin sağlam ve hukuksal düzlemde değerlendirilmesini sağlar.

Hukukun en geniş kapsamlı alt dallarından biri olan bu hukuk disiplini, pratik uygulamalara bağlı olduğu için sürekli güncellenir ve yenilenir. Ticaret hukuku, sürekli yeni bilgiler edinmeyi ve pratikteki uygulamalarının takibin de zorunlu şekilde yapmayı gerekli kılar. Sağlıklı ticari ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesini sağlamak için bu hukuk disiplininin düzenlemeleri hayati önem taşır.

Bu uzmanlığın avukatlarının bu alana odaklanmış ve bu alanda kendini geliştirmeye devam eden profesyoneller olması önemlidir.

Tüm bu süreçlerde büromuz; Ticaret hukuku, Ticari işletme hukuku, Şirketler hukuku Ticari şirketlerin alım ve satımı, Haksız rekabet, Şirket yönetimi, Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri, Sözleşmeler hukuku, Ortaklık sözleşmeleri, Tasfiye, Kıymetli evrak hukuku, Risk Sermayesi, Sermaye Piyasaları, Kredi sözleşmeleri, Leasing sözleşmeleri alanlarında hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktadır.

 

 

 

WhatsApp Destek