Telefon: (0414) 312 20 10
CEZA HUKUKU

Hukuk düzeni içerisinde, özellikle düzenin sağlanması ve korunması bakımından son derece önem arz eden ceza hukuku, toplumsal yaşama ait önemli hukuki değerleri muhafaza etmektedir.  Hukuk kurallarını koyan devlet, ceza hukuku yoluyla suç teşkil eden fiilleri önce belirler; sonrasında ise bu suçları işleyenleri yaptırıma tabi tutar; cezalandırılır.  Dolayısıyla ceza hukuku, toplumsal yaşam düzeninin olmazsa olmaz, yani temel değerlerini en etkin şekilde koruyan hukuk dalıdır.

Ceza hukuku, üç ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlar; maddi ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve ceza infaz hukukudur.

Maddi Ceza Hukuku: Esasları Türk Ceza Kanunu içinde düzenlenmiş bulunan maddi ceza hukuku, hangi fiillerin suç teşkil ettiğini bkz; kasten yaralama, cinsel saldırı, tehdit, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi. Ayrıca suçun hangi unsurlardan teşekkül ettiğini, cezalandırmanın koşullarını, cezaların nelerden ibaret olduğunu ve bunlara ilişkin temel ilkeleri de ele almaktadır.

Ceza Muhakemesi Hukuku: Ceza kanunlarında düzenlenmiş bulunan bir suçun işlenmesi sonucunda bu suçun soruşturulması, kovuşturulması yahut bu süreçte uygulanacak olan yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, arama, el koyma gibi koruma tedbirlerinin usul ve esaslarını düzenleyen somut olayda hangi usullere göre uygulanacağını gösteren ceza hukuku dalıdır. 

Ceza infaz hukuku: Ceza yargılaması sonucunda sanığın bir yaptırıma mahkûm edilmesi halinde, bu yaptırımların ne şekil hangi şartlarda infaz edileceğine ilişkin kuralları ihtiva eder. 

Başaran Hukuk ve Arabuluculuk Merkezi gerçek veya tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, ihbar, şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza dava konularında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse şüpheli, sanık müdafiİ olarak temsil etmektedir.

Sıkça takibatını yaptığımız suçlardan bazıları şöyledir;

• Kasten Öldürme, Kasten Yaralama 

• Çocuk Düşürtme, Kısırlaştırma

• Cinsel Saldırı, Çocukların Cinsel İstismarı, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki, Cinsel Taciz 

• Tehdit, Şantaj, Cebir, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma 

• Konut Dokunulmazlığının İhlali, Haksız Arama 

• Kişilerin Huzur Ve Sükûnunu Bozma 

• Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali

• Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirilen Verileri Yok Etmeme 

• Hırsızlık, Yağma, Mala Zarar Verme, Hakkı Olmayan Yere Tecavüz 

• Güveni Kötüye Kullanma,Dolandırıcılık ,

• Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması 

• Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ,Çevrenin Kasten Kirletilmesi

• Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti , Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak 

• Resmi Belgede Sahtecilik ,Özel Belgede Sahtecilik, 

• Tefecilik ,Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması 

• Zimmet ,İrtikap ,Görevi Kötüye Kullanma 

• İftira ,Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması 

• Suç Üstlenme ,Suç Uydurma 

• Yalan Tanıklık,Yalan Yere Yemin.Suçluyu Kayırma 

• Silahlı Örgüt,Silah Sağlama

WhatsApp Destek