Telefon: (0414) 312 20 10
AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU

Aile hukuku, kişilerin aile çevresindeki ilişkileri düzenler. Aile hukuku için kısaca evliliklerin hukuku denilebilir. Aile hukuku medeni hukukun bir alt dalı olarak çoğunluklu olarak boşanma davası, boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, boşanmada mal paylaşımı, çocukların velayeti, tedbir ve iştirak nafakası vb. gibi konuları düzenler.Boşanma davası aile hukukunun en temel ve yaygın dava konusu olduğundan aile hukuku ile ilgilenen avukatlar halk arasında Boşanma Avukatı olarak anılmaktadır. Başaran Hukuk ve Arabuluculuk Merkezi olarak müvekkillerimize Aile Hukuku dalında gerek uzlaşmaya dayalı gerekse dava yolu ile titizlikle takip ederek yardımcı olmaktayız.

Aile Hukukundan Medeni Kanunun 2. Kitabında bahsedilmektedir. 

Kanun; Nişanlılık, Evlenme ve Boşanma gibi süreçleri ve tabi olduğu kuralları ayrıntılı olarak anlatmıştır.

NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI:

• Maddi Tazminat

• Manevi Tazminat

• Hediyelerin İadesi

EVLENME:

Evlilik, ayrı cinsten kişilerin tam ve sürekli bir hayat ortaklığı kurmak üzere, hukukun aradığı koşullara uygun olarak birleşmesidir. Evlenmenin hukuken geçerli sayılabilmesi için Maddi ve Şekli koşullar olmak üzere iki başlık altında incelenen koşullar bulunmaktadır.

Maddi Koşullar: Evlenme Ehliyeti ve Evlenme Engellerinin Bulunmaması

Şekli Koşullar: Evlenme Törenine Hazırlık, Evlenme Töreni ve Evlenmeden Sonraki İşlemler

BOŞANMA DAVASI: 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma sebepleri özel ve genel olmak üzere ikiye ayrılır. Bu kapsamda boşanma sebeplerini ayrı ayrı incelemek gerekir.

Özel Boşanma Sebepleri; 

• Zina

• Hayata Kast, Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış

• Aşağılayıcı Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme

• Terk

• Akıl Hastalığı

Genel Boşanma Sebepleri:

• Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması

• Anlaşmalı Boşanma

MAL REJİMİ (MAL PAYLAŞIMI) DAVALARI:

Eşlerin evlilik birliği esnasında veya evlilik birliği devamı süresince, sahip oldukları malvarlıklarının yönetimine, tasarrufuna, tasfiyesine ilişkin kuralların tümü mal rejimi kavramını oluşturmaktadır.

• Medeni Kanunda 4 farklı tip mal rejimi düzenlenmiş olup bunlardan yasal mal rejimi; edinilmiş mallara katılma rejimidir. Seçimlik mal rejimleri ise; paylaşmalı mal ayrılığı, mal ortaklığı ve mal ayrılığı rejimleridir.

• Taraflar evlilik birliğini kurmadan önce veya kurduktan sonra noter huzurunda yapacakları bir mal rejimi sözleşmesi ile veya evlilik birliğini kurarken yetkili memura verecekleri yazılı bir beyanla seçimlik mal rejimlerinden birini seçebilir ve evlilik birliği süresince istedikleri zaman yine noterde yapacakları bir sözleşme ile mal rejimlerini değiştirebilirler. Tarafların herhangi bir sözleşme yapmaması durumunda ise aralarında yasal mal rejimi geçerli olur.

• Evlilik birliğinin boşanma veya evliliğin iptali ile sona ermesi, taraflardan birinin ölümü, tarafların başka bir mal rejimi seçmesi veya gerekli şartların halinde hakim kararıyla mal rejiminin mal ayrılığı rejimine dönüşmesi durumunda mal rejimi sona erer.  

Artık mal rejiminin tasfiyesine başlanır ve unutmamak gerekir ki mal rejiminin tasfiyesinde tarafların elde edecekleri haklar bir ayni hak değil alacak hakkı olacaktır.

Başaran Hukuk ve Arabuluculuk Merkezi olarak Aile Hukuku Kapsamında ilgilendiğimiz davalar;

• Boşanma davaları

• Boşanma öncesinde Nafaka Davaları

• Boşanmadan kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,

• Boşanmadan Kaynaklı Mal Rejimleri Davaları

• Boşanmadan Kaynaklı Mal varlığı anlaşmaları

• Boşanmadan kaynaklı Nafaka Davaları

• Çekişmeli Boşanma

• Evlenmeye İzin Verilmesi Davaları

• Evliliğin Butlanı ve İptali Davaları

• Evlilik Sözleşmesi Hazırlanması

• Evlilik Sözleşmesinden Kaynaklı Davaları

• Anlaşmalı Boşanma

• Mal Rejimin Tasfiyesi Davaları

• Nafaka Artırım Davaları,

• Nişanın bozulmasından doğan tazminat davaları

• Nişanlanmadan doğan eşya davaları

• Nişanlanmadan doğan hukuki ihtilafların çözümü

• Soy Bağı Davaları

• Velayet Davaları

• Yurtdışında verilen boşanma kararlarının Tanıma ve Tenfizi Davaları

• 4320 Sayılı Yasa Gereği Koruma Tedbirlerinin Alınması

Vb. davalara disiplik ve titizlik göstererek Aile Hukuku dalında deneyimli olan Şanlıurfa Başaran Hukuk avukat kadromuz ile hukuki yardım sunmaktayız.

WhatsApp Destek